Организация приема в ДОУ

Правила приема на обучение от 30.05.2022г.